Информационно-методический кабинет

Кансультацыя “Фальклор і беларускае маўленне”

12.02.2024

Кансультацыя “Фальклор і беларускае маўленне”

Маўленне - унікальны і ўніверсальны сродак многіх відаў дзейнасці. У выхаванца - гэта гульня, маляванне, лепка, канструяванне, вырашэнне практычных задач, успрыманне мастацкай літаратуры і інш. Немагчыма развіваць маўленне дзіцяці "ўвогуле", безадносна да той ролі, якую яно выконвае ў яго жыцці, не ўключаючы маўленне ў тую ці іншую дзейнасць. Развіццё розных формаў дзейнасці вядзе да развіцця іх галоўнага сродку - маўлення.

            У дзяцей мы выхоўваем пачуццё беларускай мовы, ствараючы дзеля гэтага адпаведныя маўленчыя ўмовы, у якіх дзіця пад кіраўніцтвам выхавальніка дашкольнай адукацыі далучаецца да паэзіі і адначасова вучыцца вырашаць пры дапамозе роднай мовы розныя маўленчыя задачы: камунікатыўныя, пазнавальныя і інш.

            Галоўным пабуджальным матывам праяўлення маўленчай актыўнасці з'яўляецца сумесная дзейнасць з дарослым. Важнае значэнне мае актыўна-дзейснае ўспрыманне дзецьмі нагляднасці (цацак, малюнкаў). Наглядныя дзеянні выклікаюць у дзяцей жаданне абазначыць іх словамі і гаварыць пра іх. Адмысловая ўвага надаецца зместу беларускага маўлення, у выхаваўчых і дыдактычных мэтах выкарыстоўваем паэтычныя словы.

            Калыханкі, забаўлянкі, прымаўкі, песні, казкі - вось тыя дасканалыя мастацкія формы фальклору, з дапамогай якіх мы знаёмім дзяцей з багаццем і разнастайнасцю навакольнага свету.

            Перш за ўсё, мы праслухоўваем і абыгрываем з дзецьмі беларускія народныя калыханкі, песенькі, забаўлянкі, кароткія вершыкі, да якіх далучаюцца адпаведныя зместу дзеянні і рухі, паўтарэнні гукаперайманняў, асноўных слоў, выразаў.

 

 

 

 

Вялікае значэнне пры гэтым маюць тыя забаўлянкі, якія суправаджаюцца разнастайнымі рухамі пальчыкаў рук, напрыклад, "Сарока-варона кашу варыла". Важнасць іх палягае ў амаль паралельным развіцці дыферанцаваных рухаў пальцаў рук і маўлення, што стымулюе і актывізуе маўленне маленькага дзіцяці. Вабяць малых такія дзеянні як закалыхванне лялек, плясканне ў далоні, прытупванне, падскокі і т. п. Расказванне невялікіх па аб'ёму казак суправаджаем інсцэніроўкамі, што робіць больш лёгкім для дзяцей іх успрыманне і разуменне, заахвочвае да паўтарэння слоў, выразаў, песенек.

            Напрыклад, у час разыгрывання народнай забаўлянкі "Кую, кую ножку" з малыя імітуюць падбіванне лялечнага чаравічка малаточкам. Маўленчая сітуацыя дазваляе дзіцяці зразумець зварот выхавальніка.

            Дзецям вельмі падабаецца, калі ў вершыку называецца канкрэтнае імя. Напрыклад, калі мы прыносім цацачнага коціка, паказваем яго дзецям, дапамагаем ім успомніць, як коцік вуркоча "мур-мур", а затым чытае калыханку:

Ой на коціка вуркота,

А на дзіцятка дрымота,

Будзе коцік вуркатаць,

А дзіцятка будзе спаць.

 Потым гаворым, што раскажа пра коціка і Аленка. Чытаем калыханку, замяняючы слова "дзіцятка" на імя выхаванца. Аленка паказвае, як яна будзе спаць. Так мы прыцягваем дзяцей да прагаворвання асобных слоў і радкоў верша. Такія заняткі, а значыць і калыханка, пакідаюць след у душы і памяці дзіцяці.

      

 

 

 

 

Маленькія дзеці ўдзельнічаюць у простых карагодных гульнях  "Знаёмства" (напрыклад, "Адгадай, чый галасок?", "Хто схаваўся?" і інш.) гэтыя гульні садзейнічаюць наладжванню дзіцячых узаемаадносін, выклікаюць у дзяцей жаданне ўступіць у зносіны, значыць і размаўляць адно з адным. Дзецям падабаюцца такія гульні, а гэта добрая падстава для выхавання цікавасці да беларускай мовы, першапачатковага развіцця беларускага маўлення. Захапіўшыся гульнёй, дзеці не заўсёды заўважаюць, што яна вядзецца на беларускай мове, і міжволі засвойваюць асобныя словы, выразы, песенькі.

       Выкарыстоўваюцца малыя формы фальклору і ў сумеснай дзейнасці. Напрыклад, сумеснае маляванне па пацешцы "Сонейка-сонца": дзецям прапаноўваецца аркуш паперы з намаляваным сонцам, і ім трэба дамаляваць гарошкі. Маляванне суправаджаецца прыгаворваннем радкоў пацешкі, і ў дзяцей праяўляецца цікавасць да самога працэсу малявання, да тых выразаў, якія апісваюцца ў забаўлянцы, і яны адлюстроўваюць іх у малюнку.

 

12.02.2024 08:27 - 12.02.2024 08:27

свернуть

ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО ДНЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

02.02.2024

ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО ДНЯ

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»

 

Цель: формирование у воспитанников осознанного отношения к государственному празднику  День Победы как результату героического подвига народа в Великой  отечественной войне, воспитание патриотических чувств.

 

 

Мероприятия

 

 

Ответственные

1.Прослушивание гимна и поднятие флага Республики Беларусь;

 

2. Аппликация «Поздравительная открытка к 9 Мая» (средняя группа), конструирование из бумаги «Голубь мира» (старшая группа);

 

3.Выставка рисунков «Цветы Победы»;

 

4.Праздник, посвящённый Дню Победы «А ведь вернуться удалось не многим!»;

 

5.Прогулка с возложением цветов на военное захоронение «Солдат-победитель»;

 

6.Размещение на сайте учреждения образования фототчета о проведенных мероприятиях тематической недели

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по ОД

Воспитатели

Музыкальный руководитель

Руководитель физического воспитания

 

 

 

12.02.2024 08:26 - 12.02.2024 08:26

свернуть

ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО ДНЯ «ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА»

ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКОГО ДНЯ

«ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА»

 

 

 

Мероприятия

 

Ответственные

1.Прослушивание Государственного гимна Республики Беларусь перед началом занятий в средних и старших группах.

 

2.Целевая прогулка старших и средних групп к административному зданию сельсовета, знакомство с государственной символикой.

 

3. Проведение в средних и старших группах занятий «Наш герб. Наш флаг. Наш гимн».

 

4.Совместная работа с воспитанниками мини-музее «Беларуская хатка», в уголке национальной символики. Пополнение уголков – сбор информации (книги, открытки, иллюстрации с символикой РБ).

 

5. Информационный материал для родителей на сайте учреждения, в родительских чатах и в родительских уголках: «Как знакомить детей с символикой Республики Беларусь».

 

6.Размещение на сайте учреждения образования фототчета о проведенных мероприятиях тематической недели

 

7.Коллективные работы в средней и  старшей группах «»

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по основной деятельности

Воспитатели

Музыкальный руководитель

Руководитель физического воспитания

 

 

 

 

12.02.2024 08:25 - 12.02.2024 08:25

свернуть

Гражданско–патриотический проект «МОЙ КРАЙ, МОЯ СУДЬБА, МОЯ ОТЧИЗНА»

Гражданско–патриотический проект

 

«МОЙ КРАЙ, МОЯ СУДЬБА, МОЯ ОТЧИЗНА»

Цель: воспитание любви к отечеству, ответственное отношение к окружающей природе и людям, становление устойчивой связи поколений.

Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, систематической работы с ребенком.

 

«МОЙ КРАЙ, МОЯ СУДЬБА, МОЯ ОТЧИЗНА» -делиться на четыре блока:

 

1 БЛОК «Наш детский сад»

2 БЛОК «Моя семья»

3 БЛОК «Моя малая Родина»

4 БЛОК «Наша Родина-Беларусь»

 

 

1 БЛОК «Наш детский сад»:

 

 

 1. Работа дополнительной образовательной услуги «Наша спадчына»;
 2. «Детский сад будущего» рисунки, макеты;
 3. Конкурс рисунков на асфальте: «Пуст всегда будет солнце»;
 4. Развлечение: «Падарожжа па краіне роднай мовы»;
 5. Конкурс: «Льецца песня Беларусі»;
 6. “Дзень беларускай гульні”
 7. Сюжетно-ролевые игры: «Строители строят новый », «Мы едим на экскурсию в город Минск», «Семья готовиться к празднику»;
 8. Выпуск газеты для родителей: «Я беларус і гэтым ганаруся»;
 9. Развлечение «Танцуй, гуляй, спявай-мову родную вывучай!»;

 

 

2 БЛОК «Моя семья»

 1. Традиции моей семьи (рассказы из личного опыта);
 2. Тематические занятия «Мой род» ( с использованием фотографий, альбомов);
 3. Конкурс «Герб моей семьи»;
 4. Экскурсия родителей и детей по Беларуси (оформление фотоальбомов);
 5. Тематические занятие «Профессии родителей» (с участием родителей);
 6. Акции: «Посади дерево», «Украсим всю землю цветами», «Бережём родную природу» (сбор вторсырья);
 7. Участие в субботниках по благоустройству посёлка.

 

 

 

3 БЛОК «Моя малая Родина»

 1. «Сустрэча з бабулей Алёнай» -легенды і паданні з гісторыі ўзнікнення назвы нашага пасёлка;
 2. Знаменитые люди нашего посёлка;
 3. Путешествие по улицам родного посёлка;
 4. Изготовление макетов достопримечательностей г.п.Плещеницы;
 5. Фотовыставка «Мой родны кут, як ты мне мілы»;
 6. Экскурсия: “Предприятият нашего посёлка”, “Возложение цветов ко дню Победы на Братском кладбище захороненым войнам, погибшим во время ВОВ”, «Мемориальный комплекс Хатынь»;
 7. «Праздник со слезами на глазах» с приглашением защитников.

 

 

4 БЛОК «Наша Родина-Беларусь»

 

 1. Интерактивная игра «Познаём свою страну»;
 2. Беларусь на карте мира;
 3. Национальная символика Беларуси (Гимн, Герб, флаг);
 4. Природные богатства Беларуси-леса, реки, озёра;
 5. Минск-столица Беларуси. Викторина «Кто больше знает про Минск?»
 6. Заочное путешествие в Беловежскую пущу.
 7. Францыск Скарына-першадрукар;
 8. Ганчарства на Беларусі.Выстава.
 9. Народная цацка.Фотавыстава.

10.ВЫНІК.Свята “Гэты родны куточак зямлі Беларуссю ласкава завецца…”

12.02.2024 08:24 - 12.02.2024 08:24

свернуть

 Кансультацыя “Замоўная магія беларускай калыханкі”

  Кансультацыя “Замоўная магія беларускай калыханкі

        У замоўную магію калыханак можна не верыць. Але гэта далёка не адзіная нагрузка, якую нясуць гэтыя песенькі. Фактычна, гэта першыя музычныя і вершаваныя творы, якія стала чуе маленькае дзіця, якія даюць яму першыя ўяўленні не толькі пра родную музыку, але і гукавысотныя і рытмічныя ўзаемадачыненні. Нават калі "люленькі" спяваюцца без словаў, мелодыка калыханак, іх інтанацыі арганічна рыхтуюць дзіця да ўспрыняцця і пераймання гукаў і інтанацый матчынай мовы.

А ты, каток шэры

А ты, каток шэры,

 Ў цябе хвосцік белы.

 Прыйдзі, каток, начаваць

 I дзіцятка калыхаць.

******

 А ты, коцінька-каток

А ты, коцінька-каток,

 Ў цябе шэранькі хвасток.

 Ты прыходзь к нам начаваць,

 Будзеш Янку калыхаць,

 А я шэраму катку

 За работу заплачу -

 Дам гарлачык малака

 I кавалак пірага.

 

 ******

Баю, баіньку, баю

Баю, баіньку, баю.

 Не лажыся на краю.

 Не лажыся на краёк,

 Прыйдзе шэранькі ваўчок.

 Цябе схопіць за бачок.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Калыханкі - адзін з найстаражытнейшых песенных жанраў. Да нашых дзён не толькі ў фальклорных запісах, але і проста ў сямейнай памяці захавалася значна больш калыханак, чым забаўлянак. Магчыма, гэта абумоўлена іх вялікім практычным значэннем (цяжка нешта рабіць па хаце, калі не атрымліваецца ўтаймаваць дзіця), магчыма -дакладнасцю рыфмаў, простым зместам і нескладанай рытмікай верша, якія спрыяюць лёгкаму запамінанню.

Хадзіў певень па капусце,

Насіў сон у белай хусце,

Усім дзеткам прадаваў,

А Алёшку дарма даў.

        Або вось гэта:

А-а, а-а, люлі,

Каток без кашулі.

А котачка ў лесе

Кашульку прынясе.

Там красёнцы ткала,

І кудзельку прала,

На сонцы бяліла,

На ветры сушыла.

Кашульку пашыла,

Катку падарыла...

        Шмат каму гэтыя караценькія творы могуць падацца занадта прымітыўнымі - як жа, парныя рыфмы, аповед пра штодзённыя заняткі, ды яшчэ ў выкананні хатніх жывёлак - ката, пеўніка...

        Па сутнасці сваёй, калыханка -гэта "сваячка" замовы, твора, які мае ў сабе элементы магіі. У адрозненне ад калыханак некаторых іншых народаў, дзе гэтыя элементы маюць тэкставае выражэнне, у беларускіх калыханках мелодыка замовы сканцэнтравана ў інтанацыі, у самой мелодыі, а не ў змесце верша.1

        Калыханкі - першыя для дзіцяці ўзоры мастацкага слова. Скажаце, занадта высока сказана пра гэткія простыя творы? Аднак не трэба забывацца, што творы гэтыя разлічаны на слухача, для якога кожная рэч - сапраўднае адкрыццё. Навакольны свет у іх падаецца ў вобразах, даступных і зразумелых дзіцяці. Сон, дрымота - гэта або нейкія жывыя істоты, або штосьці, што можна памацаць, прынесці ў кошыку ці хустцы (часцей белай):

 

 

 

 

 

Ходзіць кот па сенажаці,

 Кліча сон ён да дзіцяці.

 Ой, сонечку-галубочку,

Прыспі маю Ганулечку.

 *****

Ходзіць сон каля вакон,

 А дрымота каля плота.

 І пытае сон дрымоту:

 - Дзе мы будзем начаваць?

- Дзе хацінка цяпленька,

 Дзе дзетачка маленька,

 А мы пойдзем начаваць

 І дзяцінку калыхаць.

****

Хадзіў коцік па плотку,

Збіраючы дрымотку.

 Каток з плотку зваліўся

 І дрымотку забыўся.

А-а, а-а, люлі,

Люлі-люлі-люлі,

А-а, а-а, спаці,

 Я буду люляці.

        Найчасцей героем калыханак бывае кот (котачка). Без ката не абыходзілася ніводная хата, дзе-нідзе ката сапраўды клалі ў люльку, каб пасля дзіцяці ў ёй добра спалася. Яго клічуць, дапамагчы закалыхаць дзіця - каго ж яшчэ прасіць падзяліцца досведам з малянём, як не істоту, якая спіць да 20 гадзін на суткі!

На каточка вуркотаю,

 На дзіцятка дрымотаю.

 Прыйдзі, каток, начаваць,

 Дзіцятачка калыхаць.

На каточка вурката,

На дзіцятка дрымата.

Засні, засні, ціха спі.

     

 

 

 

 

 

 

 

 ****

 А ты, каток шэры,

Прыйдзі павячэраць,

Будзеш у нас начаваць,

 Малу Галю калыхаць.

 - Ой, не прыйду, не прыйду,

 Я сабакі баюся.

- Я сабаку навяжу,

Лусту хлеба палажу.

        Аднак коця не толькі закалыхвае дзіця - ён набывае (або знаходзіць) дзіцяці розныя рэчы, дапамагае па гаспадарцы:

Люлі-люлі, кот шэры,

Ды замяці нашы сені,

 Ды замяці нам хатку,

Дам катку заплатку.

Куплю катку боты

Не сваёй работы,

Хоць недарагія –

За два залатыя.

****

Пайшоў каток пад масток,

 Злавіў рыбку за хвасток.

 Ці самому з'есці,

Ці малой аднесці?

 А я разок укушу

І маленькай аднясу.

****

А часамі коцік і шкодзіць:

Скочыў каток у куток

І скраў нітак маток.

А ты коце-варкоце,

Чаго сядзіш на плоце?

Ой, будзем ката біці,

Нашто ўкраў нам ніці,

Ой, зажэнем, зажэнем да гумна малаціці,

Лапкамі заграбаці,

А хвастом замятаці.

      

 

 

 

 

 Праўда, гэтыя шкоды яму больш-менш прабачаюць. Па-сапраўднаму кату дастаецца тады, калі ён перашкаджае дзіцяці спаць, ад чаго яго перасцерагаюць:

Люлі-люлі, коцік,

Не хадзі, па плоце,

Не хадзі па печы,

Буду біці ў плечы,

Не хадзі, па лаўцы,

Буду біці па лапцы.

Не тапчы падушкі,

Буду драці за вушкі,

Не хадзі па хаце,

Не будзі дзіцяці...

        Але значна часцей ката крыўдзяць дарэмна:

        А-а-а, каточак,

Злізаў бабчын мядочак.

Сама бабка злізала

На катка сказала.

        А яшчэ ён часамі падае з печы, яму аб'ядаюць хвосцік мышы, у яго адбіраюць лапцікі, анучы, паясок, каб аддаць дзіцяці... Карацей, таварыства абароны правоў жывёлаў у нашых вёсках яўна не дзейнічала. Аднак на гэтым пералік сумных здарэнняў у беларускіх калыханках збольшага сканчваецца. Нават няўдачы ката ці верабейкі падаюцца ў жартоўнай форме, з'яўляюцца для малога першымі (разам з забаўлянкамі) узорамі гумару. Калыханкамі не палохаюць дзіця, у іх адсутнічае страшная фантастыка, што гэтак часта сустракаецца ў казках. Нават "шэранькі ваўчок, што ўхопіць за бачок" у беларускія калыханкі прыходзіць вельмі рэдка. Замест гэтага, каб дзіця не клалася "на краю", прыводзяцца лагаднейшыя аргументы: А то з краю упадзеш, // Ручку, ножку разаб'еш...або Прыйдзець шэранькі каток, // Драпнець Янку за бачок.

        Дый паглядзіце на герояў калыханак. Акрамя ката, у іх сустракаюцца гулі (галубы), куры, певень, конік, цяляты, зайчык, верабей... Галубы - сімвал пяшчоты, чысціні, акрамя таго, магчыма, вуркатанне гэтых шчадралюбных птушак, як і вуркатанне ката, нейкім чынам асацыявалася з закалыхваннем. Усе астатнія вобразы - таксама рэальныя, блізкія, з ліку тых, з якімі малое сустракалася вельмі рана. (Гэта цяпер паспрабуй адшукай жывога пеўня ці зайца, каб паказаць гарадскому дзіцяці...)

 

 

 

 

 Адбор лексікі таксама вельмі дакладны. Прагрэсіўныя мамы могуць мне нагадаць, што сучасныя лагапеды не рэкамендуюць чытаць вельмі маленькім дзецям творы, перанасычаныя памяншальна-ласкальнымі варыянтамі словаў. У калыханках прысутнічае вялікая колькасць словаў з памяншальнымі суфіксамі, але яны ў большасці сваёй аднатыпныя: каток, лясок, мядок, малачко, лапкі, а варыянты кшталту "вачаняты" (што маё дзіця дагэтуль спявае як "качаняты") не сустракаюцца. Таму калыханкі не перашкаджаюць развіццю мовы дзіцяці, а наадварот, спрыяюць развіццю як кругагляду, так і слоўнікавага запасу маленькага чалавечка.

        Гулі, курачкі апякаюць маляня, прыносяць падарункі, гадуюць, забаўляюць. А часамі і дзіця таксама частуе сваіх апекуноў:

Люлі-люлі-люлі,

Прыляцелі гулі,

Селі на варотах

У чырвоных ботах,

 Сталі гуркатаці.

А чаго ж вам даці?

 Ці ячменю жменю,

 Ці гароху троху,

Ці жыта карыта,

 Ці бобу каробу?

        ****

Люлі-люлі-люлі,

 Прыляцелі куры,

 Селі на варотах

 У чырвоных ботах,

Сталі сакатаці.

 Няма чаго даці.

Трэба даць ім грэчкі,

Каб неслі яечкі.

Куркі грэчкі не ядуць

 І яечак не нясуць.

      

 

 

 

 

 

 

 Здараецца, што ў калыханках згадваюцца і болей сур'ёзныя рэчы: Люлі-люлі-люлясі,

 Пабіліся два Ясі.

За якую прычыну?

 За пекную дзяўчыну.

****

 А-а, люлі,

 Не маю кашулі.

- Чаму не напрала?

- Лёньку калыхала.

- Чаму не пашыла?

- Лёнечку насіла.

        Часта маці спалучала закалыхванне дзіцяці з нейкай іншай працай, напрыклад, сядала прасці. Тады рытм калыханкі прыстасоўваўся да рытму працы:

Люлі-люлі люляшу,

Я дзіцятка калышу,

Нітачку звіваю,

Песеньку спяваю.

Што выведу нітку

Камару на світку

Астануцца кончыкі

Камару на штончыкі.

        Мама можа мяняць тэмп спеву таксама ў залежнасці ад настрою дзіцяці: больш энергічна ды гучна закалыхваюць дзіця, гатовае расплакацца, павольней, цішэй, лагодней - малое, што амаль ужо заснула. Аўтарскія калыханкі паддаюцца гэткім зменам цяжэй: паспрабуйце праспяваць у паскораным тэмпе "Спи, моя радость, усни!"...

        Чаму ж большасць маладых беларускіх мам гэтак рэдка спявае сваім дзеткам народныя калыханкі? Звычайна адказваюць: няма часу, не ведаем словаў, не ведаем музыкі, майму малому яны не падабаюцца і да т. п. Прычым зазвычай усе гэтыя рэчы згадваюцца ў комплексе. Адзіны сапраўды смешны аргумент - гэта адсутнасць часу. Паспрабуйце заўважыць па гадзінніку, колькі ў вас часу сыходзіць на тое, каб закалыхаць малое без песні. Калі дзіця засынае каля вашых грудзей - гэта можа быць і пяць хвілін, і менш, я згодная. Але ў іншым выпадку песенька толькі дапаможа скараціць час, што сыходзіць на закалыхванне. І нават, што датычыць груднічка - што вы будзеце рабіць, калі адвучыце дзіця ад груднога малака?

       

 

 

Ваша дзіця не любіць калыханак? Няма маленькіх дзетак, якія не любяць музыку! Хутчэй проста ў вас пакуль не атрымалася знайсці "сваю" калыханку. Спрабуйце розныя мелодыі, мяняйце тэмп, як гэта рабілі нашы бабулі. Вы лічыце, што ў вас няма голасу, слыху, музычных здольнасцяў? Калі наспеўваць ціха, іншыя сямейнікі гэтага не заўважаць, а для дзіцяці ваш спакойны голас - у любым выпадку найлепшая музыка. Або можна проста спяваць-распавядаць калыханку рэчытатывам.

Немаўляты ў асноўным "выбіраюць" пэўную мелодыю, само гучанне калыханкі, словы для іх маюць менш значэння, часамі дастаткова чатырохрадковай песенькі з паўторамі. Але па-першае, вам самім надакучыць паўтараць ў кола адно і тое ж, а па-другое, выхаванне і развіццё інтэлекту дзіцяці пачынаецца з моманту нараджэння, а што калыханкі гэтаму спрыяюць, думаю, вы пераканаліся.Калі ваша дзіця прывучылася засынаць пад нейкую пэўную мелодыю, вы можаце нанізваць на яе тэксты іншых калыханак - нашы продкі таксама гэтак рабілі. Можаце наспеўваць нават нейкія дзіцячыя вершыкі. Пасля, чытаючы малечы гэтыя вершыкі ўжо з кнігі, будзеце радасна дзівіцца, чаму ваша дачушка гэтак добра і хутка іх запамінае. Дзеткі старэйшага ўзросту прывязваюць больш увагі да словаў, ім падабаюцца больш доўгія сюжэтныя калыханкі.

Калі вам больш падабаецца матыў, на які вы звычайна спяваеце люлі-люлі цяпер, і вы проста хочаце далучыць да яго словы, няма бяды. Наўрад-ці гэта тры блатныя акорды. Хутчэй за ўсё, гэта таксама мелодыя, выцягнутая з глыбіняў падсвядомасці. І нават калі вы не верыце ў сілу калыханак - галоўнае, што яны дзейнічаюць. Так што спявайце на здароўе. Салодкіх сноў і добрага здароўечка вашаму маляняці!

 СПЯВАЙЦЕ ДЗЕЦЯМ ПЕРАД СНОМ! СПЯВАЙЦЕ, ЯК МОЖАЦЕ. НА ЛЮБЫ МАТЫЎ, ЗРУЧНЫ ДЛЯ ВАС. ГАЛОЎНАЕ - З ЛЮБОЎЮ. НЯХАЙ ВАШЫ ДЗЕЦІ ТАКСАМА ВЫВУЧАЦЬ КАЛЫХАНКІ, ПЕСНІ І БУДУЦЬ СПЯВАЦЬ СВАІМ ЛЯЛЬКАМ. ГЭТА ІМ СПАТРЭБІЦЦА, КАЛІ ЯНЫ САМІ БУДУЦЬ МАМАМІ І ТАТАМІ.

 

 

12.02.2024 08:23 - 12.02.2024 08:23

свернуть

Кансультацыя “Вучым роднай мове”

01.02.2024

Кансультацыя “Вучым роднай мове”

У цяперашні час ва ўсёй краіне ідзе адраджэнне беларускай нацыянальнай мовы, культуры. Вялікая роля ў далучэнні дзяцей дашкольнага ўзросту да родных беларускіх традыцый адводзіцца бацькам. Яны першыя сваёй эмацыянальнасцю, узнёсласцю, пяшчотаю да роднага слова павінны зацікавіць дзяцей нацыянальнай спадчынай свайго народа. Важна каб і бацькі, і педагогі былі шчырымі прыхільнікамі адраджэння беларускай культуры, разумелі неабходнасць ведання беларускай мовы, добра валодалі ёй.

 Каб развіваць індывідуальныя творчыя здольнасці дзяцей, узбагачаць іх уяўленні аб роднай Беларусі патрэбна наладжваць работу фальклорных, танцавальных, тэатральных і іншых гурткоў, а гэта магчыма толькі ў дзіцячым садзе. Знаёмства дзяцей з роднай мовай, літаратурай, фальклорам, народнай песняй, музыкай, гульнёй спрыяе глыбокаму выхаванню духоўнасці, усебаковаму, гарманічнаму развіццю.

 Творы вуснай народнай творчасці маюць вялікае пазнавальнае і выхаваўчае значэнне, садзейнічаюць развіццю вобразнасці думкі, узбагачаюць дзіцячае асяроддзе.

 У апошнія гады ўзрастае інтарэс да фальклору. Грамадзянства як бы пачула: жыватворную сілу аднаўлення можна здабыць у невычарпальнай крыніцы народнасці. Нездарма слова “фальклор”, з’яўляючыся словам англійскага паходжання, перакладаецца, як “народная мудрасць”. Знаемства з лепшымі ўзорамі вуснай народнай творчасці павінна пачынацца з першых гадоў яго жыцця, так як перыяд раняга і дашкольнага дзяцінства – найбольш спрыяльны этап у развіцці чалавечай асобы. Гаты ўзрост багацейшы па здольнасцях: дзіця хутка і захапляльна пазнае навакольны свет, убірае вялікую колькасць уражанняў. Дзіця вучыцца па іх гукам роднай мовы, іх мелодыі, потым авалодвае ўменнем разумець іх сэнс.

 У малых фальклорных формах свет паўстае перад дзецьмі без падману і фальшу. Малыя фальклорныя творы – гэта цудоўнае чаканне радасці, светлае ўспрыманне чалавека і чаканне дабраты і толькі яе. У гэтых творах закладзена мудрасць. Сам тэкст як бы сцеражэ дзіця, як бы гаворыць: дзіця малое, але не прымітыўнае; дзіця бездапаможнае , але ў ім сіла роста; дзіця для матулі, але ўжо не для яе, а для ўсяго свету. Гэтыя зусім маленькія творы філасафічныя па сваёй прыродзе, таму што звернуты ўнутр чалавека. Яны даюць дзецям самыя галоўныя і простыя паняцці аб жыцці, аб людзях. Пачынаючы з самых першых элементарных гукаў, усе дзеянні дзіцяці суправаджаюцца песенькамі, так званымі пацешкамі або забаўлянкамі. Імі дарослыя сучашаюць дзіця, калі яно плача, забаўляць з іх дапамогай, прывучаць да просценькіх гульняў.

 Карысныя пацешкі, з дапамогай якіх дарослы сцвяржае ў дзіцяці добрыя пачуцці, выхоўвае разуменне прыналежнасці да ўсяго, што вакол яго. Напрыклад:

 Хто ў нас добры?

 Хто ў нас прыгожы?

 Сашанька ў нас добры.

 Сашанька прыгожы…

 

Пацешкі дапамагаюць даросламу наладзіць эмацыянальны кантакт з дзецьмі і ў рэжымным працэсах, і ў гульневай дзейнасці.

 Пацешкі з’яўляюцца пачатковым звяном пры азнакамленні дзяцей з першымі казкамі. Па-першае, у кожнай пацешцы дзейнічае адзін ці два героі. Па-другое, пацешка – мастацкі твор, які разлічаны на вобразнае ўспрыманне герояў. Па-трэцяе, пацешка расказвае аб характары героя.

А ў цэлым пацешкі знаёмяць дзіця з навакольным жыццём, адчыняюць перад ім свет гукаў, рухаў, фарбаў, яны даюць дзецям першыя практычныя навыкі, праз іх дзеці засвойваюць маральныя і працоўныя нормы і паняцці.

 

12.02.2024 08:21 - 12.02.2024 08:21

свернуть

“Беларускі фальклор для дзяцей 2-3 гадоў”

01.02.2024

“Беларускі фальклор для дзяцей 2-3 гадоў”

    Цяжка знайсці больш каштоўны матэрыял па далучэнні дзяцей 2-3 гадоў да беларускай нацыянальнай культуры, чым дзіцячы фальклор і народныя гульні.  Творы вуснай народнай творчасці змалку ўваходзяць у дзіцячае жыццё; на прыкладзе знаёмых вобразаў(кот, гусі, каза), праз нескладаныя сюжэты выхоўвае веру ў дабро, справядлівасць, раскрывае маральна-этычныя погляды беларусаў, дае магчымасць прывіць любоў і павагу да роднага слова.  Ужо сёння важна звярнуць увагу на выхаванне пачуцця патрыятызму, пазбаўленне комплексаў нацыянальнай прыніжанасці і нігілізму. Гэта задача набывае актуальнасць у наш час у сувязі з агрэсіўным наплывам масавай культуры і стратай прадстаўнікамі розных народаў духоўнай сувязі са сваёй нацыянальнай культурай.

    Спецыфічныя ўмовы двухмоўя патрабуюць асаблівай увагі да авалодання дзецьмі роднай беларускай мовай. Сітуацыя, калі дзеці адначасова чуюць і рускую, і беларускую мовы, садзейнічае аднолькаваму ўзроўню іх ўспрымання, разумення. Улічваючы гэтыя асаблівасці, неабходна, каб дзеці часцей чулі, разумелі, ведалі родную беларускую мову, каб авалоданне правільным беларускім маўленнем ажыццяўлялася ў працэсе арганізаванага навучання. 

      Вызначым мастацкія асаблівасці кожнага віда фальклорных твораў.

Калыханкі – асноўная задача – супакоіць дзіця мелодыкай, рытмам вершаваных строк, ціхім голасам, ласкавымі словамі. Часцей за ўсё – гэта калыханкі пра ката. Раней, перш чым пакласці дзіця ў ложак ці калыску, туды пускалі ката, каб ён забраў усе чары, а пакінуў толькі цяпло, дабро, прыязнасць.

Забаўлянкі, пацешкі– суправаджаюць пальчыкавыя гульні, гушканне, пацягванне, першыя крокі дзіця, супакойванне, кармленне.

 

 

Песні – адносяцца песні дарослых для дзяцей і тыя песні, што выконваюць самі дзеці. Праз песні атрымоўваюць пэўныя ўяўленні аб навакольным свеце, выхоўваецца павага да працы, асуджаецца лянота, абыякавасць. Займальнасць сюжэта, яго дынамічнасць, кампазіцыйная стройнасць спрыяюць вобразнаму мышленню, адначасова дапамагаюць засвоіць пэўныя гукі (прыпевы гой-гой-гой! Люлі-люлі)

Заклічкі – гэта зварот, заклік да сіл прыроды, з’явам, адухаўленне прыроды.

Лічылкі – прысвечаны для ўстановы чароднасці ў гульнях, выбар вядучага.

Гульні– прасочваецца цесная сувязь з земляробствам, з бытам, з навакольнай прыродай; многія гульні заснаваны на перайманні рухаў, дзеянняў пры пэўных гаспадарчых працах. У некаторыя гульні арганічна ўваходзяць і іншыя творы дзіцячага фальклору – лічылкі, забаўлянкі, калыханкі.

Казкі – універсальны сродак народнай педагогікі; утрымліваюць жыццевы маральны вопыт, народную мудрасць, рыхтуюць дзяцей да самастойнага жыцця, вучаць адрозніваць добрае ад дрэннага. Казкі вабяць дзяцей цікавымі персанажамі, прыгодніцкімі дзеямі, чараўніцтвамі, сакавітасцю роднага слова. Казкі лепш расказваць, чым чытаць, расказваць пранікнене і цікава, гледзячы у вочы дзецям.

Загадкі – у сціслай і дакладнай форме падводзілі вынікі назіранняў за цэлымі групамі жыццевых з’яў, жывел, птушак, вызнаючы іх характэрныя асаблівасці; загадкі служаць разумоваму выхаванню.

 

12.02.2024 08:20 - 12.02.2024 08:20

свернуть

Семинар-практикум «Приобщение детей дошкольного возраста к белорусской национальной культуре"

01.02.2024

Семинар-практикум «Приобщение детей дошкольного возраста к белорусской национальной культуре"

Цель: познакомить с современными подходами к приобщению детей дошкольного возраста к белорусской национальной культуре; актуализировать знания по теме «нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»;

выявить собственные потенциальные возможности для совершенствования профессиональной компетентности.

План проведения: 1.Формы и методы работы с детьми по приобщению к белорусской народной культуре. 2.Практическая часть: - игра «Волшебный сундучок»;

-экскурс в прошлое «Белорусская хата»; -особенности питания белорусов; 3. Основные принципы образовательной работы по формированию национальной самосознательности у детей дошкольного возраста. 4. Особенности организации работы по формированию национального самосознания средствами устного народного творчества. 5. Викторина «Беларусь – моя родина». 6. Методические советы по организации работы с белорусской народной сказкой. Практическое задание: по командам составить конспекты занятий по ознакомлению детей с бел. нар. сказкой. 7. Белорусские народные подвижные игры. Практическая часть: каждой команде презентовать бел. нар. игру. 8.Релаксация «Гроздь винограда».

Домашнее задание: 1.Подготовить поговорки об особенностях питания белорусов. Вспомнить названия белорусских национальных блюд, рецепты их приготовления. 2. Вспомнить названия и содержание программных белорусских народных сказок. 3. Подготовить белорусские народные игры.

 

 

 

Ход семинара:

Ведущий: Будущее нашей страны зависит от подрастающего поколения: его ценностных ориентиров, мышления и поведения. Особое значение в воспитании детей придается воспитанию чувства патриотизма, личности с активной жизненной позицией.                Любовь к Родине формируется постепенно в процессе накапливания знаний об общественной жизни, труде людей во благо государства, природе, народных традициях. Чтобы понять душу белорусов, через историю, культуру своих земляков, необходимо знать свои корни, свое прошлое и настоящее. Важно приобщать ребенка к культуре своего народа, поскольку обращение к прошлому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Загадки, пословицы, поговорки, песни, сказки – воспитывают в человеке чувство любви к родной земле, понимание труда как основы жизни.

 Произведения устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. Патриотизм должен прививаться в семье, в учреждении дошкольного образования, т.к. именно в дошкольном возрасте начинает формироваться мировоззрение человека. «Кто я? Откуда?» - рано или поздно дети задают эти вопросы, и на них нужно отвечать. Но получается иногда так, что мы сами взрослые, мало что знаем о своих бабушках и дедушках, не говоря уже о более далеких родственниках. Многие из нас не знают народных песен, сказок, танцев, пословиц, поговорок, загадок, игр.

       Что мы можем передать в духовное наследие детям? Как будут сохраняться лучшие традиции и обряды? Эти вопросы задают и ищут на них ответы и законны представители воспитанников, и педагоги. Сегодня многие ученые, практики единодушны в том, что необходимо возвращаться к народной педагогике. Важно, чтобы педагоги и родители знали народные праздники, обряды, традиции, игры. Владели родным языком и использовали в своей работе разнообразный белорусский фольклор.

 

 

Теоритическая часть 1. Основные принципы образовательной работы по формированию национального самосознания у детей дошкольного возраста. Одной из основных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста является широкое приобщение детей к общечеловеческим и национальным ценностям культуры, а одним из принципов образовательной работы является принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании. Это обуславливает поворот к народной педагогике, национальным традициям, фольклору в приобщении к национальной и общечелевеческой культуре.        Принцип гумманизации образовательной работы проявляется в создании педагогом условий для развития ребенка, в обеспечении взаимосвязи образовательного процесса в учреждении дошкольного образования с гумманистическими традициями народной педагогики, фольклором, национальным искусством.         Принцип последовательности и постепенности – позволяет формировать национальное самосознание детей дошкольного возраста, не нарушая внутреннего мира ребенка: через малое к большому, через известное знакомить с неизвестным. Поэтому детям целесообразно давать элементарные сведения о природе Беларуси, трудовой деятельности белорусского народа, о культуре и искусстве, используя загадки, пословицы, песенки, белорусские народные игры. Новый материал должен иметь под собой фундамент ранее усвоенных знаний.       Наряду с принципами природосообразности и индивидуализации выбираются те объекты, которые являются интересными и доступными для восприятия детей данного возраста, с которыми надо познакомить именно в этой возрастной группе. Весь познавательный материал распределяется на протяжении учебного года с учетом психологических, индивидуальных особенностей и половой дифференциации детей группы.

      Так, учитывая этот принцип, педагог постепенно расширяет содержание образовательной работы по каждому изучаемому объекту, усложняет процесс творческими заданиями, создает ситуации проблемно-поискового характера, дополнительно знакомит с интересными сведениями из истории, легендами, сказками, притчами.        В образовательной работе по формированию национального самосознания принцип тесного взаимодействия воспитания в семье и в дошкольном учреждении ярко проявляется через организацию разных форм взаимодействия с законными представителями воспитанников,  проведение совместных мероприятий. Только тогда будет определенный результат деятельности, когда работа будет последовательной и системной как у педагога, так и в семье ребенка.     Принцип преемственности в работе по формированию национального самосознания также является очень важным. Он проявляется в взаимосвязи между целями, содержанием, методами и приемами организации педагогического процесса воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физ. воспитания и др. специалистами. Наличие этой связи поможет сделать процесс интересным, а обучение будет иметь интегрированный характер. Это позволит познакомить детей с одним предметом, рассмотрев его с разных сторон (прослушать белорусскую народную мелодию, посмотреть (исполнить, разучить) танец, выучить загадку, примету, поиграть в подвижную игру и т.д.

 Принцип гармонии трех начал в образовательной работе проявляется в соединении физического, эмоционально-индивидуального, интеллектуального развития детей. Этот принцип учитывается педагогом: при выборе задач, которые необходимо решать во время организации данной формы работы по формированию элементов национальной самосознания.      При выборе методов и приемов работы, для обеспечения потребности детей в подвижной и речевой деятельности, создания положительного эмоционального климата для каждого воспитанника на протяжении всего образовательного процесса.      Планирование и организация образовательной работы по формированию элементов национального самосознания с учетом всех принципов сделают процесс эффективным и последовательным, а усвоение знаний детьми дошкольного возраста будет носить творческий характер.

 

 

 1. Особенности организации работы по формированию национального самосознания средствами устного народного творчества. Подбираются для работы с детьми наиболее эффективные формы, методы и средства, надо учитывать, что процесс формирования национального самосознания долгий и сложный, и начинать его необходимо, прежде всего с ознакомления с родным краем, окружением, подключая средства устного народного творчества. Поэтому основным требованием является создание в дошкольном учреждении необходимых условий, чтобы каждый воспитанник смог почувствовать себя частью своего государства; условия, которые бы позволяли формировать ощущение духовного единства с жизнью своего народа. Для этого необходимо в каждой группе оформить уголок «Моя родина – Беларусь», «Я – белорус», в котором можно разместить :

РЕКЛАМА

- альбом с песенками, загадками, подобранными к ним рисунками; -атрибуты к белорусским народным играм; -открытки «Наш город», « Наша страна»; - дидактические игры «Сложи узор», «Украшение одежды». «Назови по-белорусски», «Назови сказку», «Сложи содержание сказки», «Жители белорусских лесов»; -белорусскую художественную литературу; - макет карты Беларуси; - альбомы и фотографии белорусской природы; -альбомы с рисунками животных и растений Белоруссии; -куклы в белорусской национальной одежде; - аудиозаписи музыкальных произведений белорусского фольклора;

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть:

Игра «Волшебный сундучок». В сундучке мелкие предметы белорусского народного творчества или быта. Предложить участникам доставать предметы и рассказывать для чего они, как их использовали.

(мешок с предметами)

Экскурсия в прошлое «Белорусская хата» Ведущий: С какого материала делали хаты? (с дерева, в основном из сосны, елки, дуба.)

Лес готовили зимой, когда растительные соки уходили в корни. Подготовленный зимой материал быстрее высыхал, имел более плотную древесину. Построенные из такого материала дома, могли служить 100-150 лет. Запрещалось использовать в строительстве деревья поваленные бурей. (По поверьям, злодеи могут поселиться в новую хату.) Ведущий: В каком месте начинали строить хату? (При выборе места строительства жилья хозяин руководствовался как рациональными соображениями:  удобство коммуникаций, характер грунта, окружающая среда, соседство и т.д., так и древними  представлениями. Обычай не позволял строить дом на скрещении дорог, где раньше стояла баня, на том месте, где произошло убийство. Считалось, что в этом месте живут черти, ведьмы.

После строительства дома устраивали новоселье - большой семейный праздник. Заранее приглашали священника, который окроплял новый дом святой водой. На ночь перед заселением в хату пускали петуха или кошку, которые, по поверью ,отпугивали нечистую силу и служили оберегами. При переходе в новую хату со старой брали огонь из очага, при зажженных свечах переносили образа, обязательно таз  в котором замешивали тесто для хлеба.)

Ведущий: Сколько комнат имела белорусская  хата? (Хата имела одну комнату с целью сбережения тепла. К ней пристраивались сени, в которых была отгорожена небольшая кладовая. Она служила для хранения зерна, продуктов, бытовых предметов, одежды). Ведущий: Какие постройки размещались рядом с хатой? (Жильё и хозяйственные строения размещались по периметру двора. К дому примыкали сараи. Вся дворовая территория делилась на чистый двор и задний двор, где располагались сараи.

Особенности питания белорусов. Ведущий: Вспомнить и назвать поговорки об особенностях питания белорусов: • Якая яда, такая і хада. • Хлеб ў доме – гаспадар, на працы – друг, у дарозе – таварыш. • Вялікі кусок дзярэ раток. • Госць, не дзьміся – еш, што ў місе. • Чалавек галодны ні на што не годны. • Адзін з’еш хоць вала – адна хвала, а як станеш з людзьмі есць –    будзеш мець чэсць. • На смачны кусочак знойдзецца раточак. • Калі на стале гусь і парася, то работа хараша.

Ведущий: питание белорусов было связано с бытом, культурой, обычаями народа. Особенно тесно оно связано с порами года. Трудным для простых людей было весеннее время, когда они ели только картошку, крапиву.      Особенностью белорусской народной кухни было экономность в расходовании продуктов, высокая требовательность членов семьи к чистоте и аккуратности. По наличии хлеба судили о достатке семьи.    Много присказок и поговорок сложено в народе о хлебе: « Хлеб над всеми господствует», «Хлеб – всему голова».

Домашнее задание:(предложить перечислить названия белорусских национальных блюд, рассказать рецепты их приготовления).

 

 1. Викторина «Беларусь – моя родина». Входит Беларусочка под бел. народную музыку, пританцовывает. (педагог переодетый в бел. национальный костюм, в руках корзина). Ведущий: к нам в гости пришла Беларусочка . Проходите, пожалуйста! Беларусочка: Я очень люблю свой край и хочу поиграть с вами. Для этого нам надо разделиться на две команды «Подснежники» и «Васильки» (ставит бирки на столы, назначается в качестве жюри ведущего). Беларусочка:У меня в корзинке много интересных вопросов, заданий и игр.. 1 вопрос: Почему наша страна зовется Беларусь? (потому что люди, которые тут живут, - светлоглазые, стройные, красивые; от большого количества снега, который выпадает зимой; от белого цвета в одежде). 2 вопрос: Какие виды народных ремесел Белоруссии вы знаете? (вышивка, ткачество, плетение, гончарство, резьба по дереву).

3 вопрос: Какие символы Белоруссии вы знаете? (василёк, аист, колос).

4 вопрос: Какие государственные символы нашей страны вы знаете? ( флаг, герб, гимн). (ведущий подводит итог). Разучивание белоруской народной игры «Грушка» (участники становятся в круг). Мы пасадзім грушку ўсе, усе, Няхай наша грушка расце, расце. Вырасці ты, грушка, вось такой вышыні, Распусцісь ты, грушка, вось такой шырыні, Расці, расці, грушка, ды ў добры час. Маленькая... (імя) , паскачы для нас. А ўжо наша грушка распусцілася, Маленькая ... (імя) зажурылася. А мы тую грушку ўсе шчыпаць будзем, Ад маленькай ...(імя) уцякаць будзем. Беларусочка : Продолжим отвечать на вопросы. 5 вопрос: Какие белорусские народные сказки вы знаете? Почему они называются народными?

(“Пра быка і яго сяброў”, “Жаронцы”, “Лёгкі хлеб”, “Не сілай а разумам”, “Лісіца – хітрыца”, “Як кот звыроў напалохаў”, “Селянін, мядзведзь і лісіца”, “Верабей і мыш”, “Кот Максім”.

6 вопрос: Какик белорусские народные праздники вы знаете?

(“Каляды”, “Гуканне вясны”, “Дажынкі”, “Багач”, “Вадахрышча”, “Масляніца”, “Саракі”, “Валачобніцтва”, “Вялікдзень”, “Сёмуха”, “Купалле “, “Спас”, “Пакровы”, “Дзяды”

 

7 вопрос: Какие деревья растут на белорусской земле?

 (сосна, елка. осина, дуб, липа, береза, рябина, клён).

8 вопрос: Какие реки и озёра есть в Белоруссии?

(Реки самые крупные: Неман, Днепр, Березина, Сож, Припять. Озера: Нароч, Свитязь, Кромань).

Беларусочка: Все вы знаете, что такое поговорки. Они очень часто используются в фольклоре, художественных произведениях, разговорной речи. Необходимо разучивать их с детьми, так как в них заложен глубокий смысл, народная мудрость. Сейчас я вам буду читать белорусские поговорки, а вы должны назвать русские соответствующие.

1.Любіш паганяць – любі і каня гадаваць. Любишь кататься – люби и саночки возить. 2.Дзе кухарак шэсць, там няма чаго есць. У семи нянек дитя без глаза. 3.Чалавек без сяброў, што печ без дроў. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 4. Праца гадуе, а лянота марнуе. Труд человека кормит, а лень портит. 5.Лежачы і грошы старэюць. Под лежачий камень вода не течет. 6. Не будзь ласы на чужыя каўбасы. На чужой каравай рот не разевай. (ведущий подводит итог).

Беларусочка : Хочу научить вас играть еще в одну интересную белорусскую  народную подвижную игру «Міхасік”. Обязательно разучите ее с детьми. Для проведения игры разложим кольца по кругу, их должно быть на один меньше чем игроков. Возле колец становятся игроки. Один из игроков говорит слова: - Ты, Міхаська, не зявай! Лапаточкі абувай, абувай! Звучит белорусская народная мелодия, игроки, танцуя, движутся по кругу. Как только музыка заканчивается, все останавливаются и стараются как можно быстрее «абуць лапці” – занять свободное место в одном с колец. Игрок, который остался без “лапцей”, выбывает из игры. После этого забирается еще один обруч, и игра продолжается до того времени, пока в круге не останется один игрок. Он считается победителем. Беларусочка желает всем добра и здоровья, любить свой край и традиции, уходит.

Ведущий: Приобщение детей к белорусской  национальной культуре может быть интересной и творческой работой. Но необходимо помнить, что дошкольный возраст – это период жизни ребенка, когда формируется интерес и потребность в знаниях, а ведущим видом деятельности является игра. Специально подобранные дидактические игры, беседы помогут педагогам выявить уровень сформированности  национального самосознания. Главной целью занятий или других форм работы с детьми является: *воспитать чувство гордости за свою Родину, народ, его язык, историю, культуру; * углубить знания о родном крае, Родине; * формировать готовность проявить свои знания в деятельности; Хорошие результаты на занятиях по формированию национального самосознания, интереса к национальной культуре, можно достигнуть с помощью следующих эффективных методов и приёмов работы: *сюрпризный момент, в которой “спряталась” тема, необычное начало занятия ( приход гостя, героя, использование загадки, открытка, рассматривание картины, слушание стихотворения, приглашение в путешествие); * загадки как форма фольклорного творчества помогают ввести детей в окружающий мир, развивать фантазию, заставляют думать; * стихи содействуют созданию атмосферы доверия в беседах о маме, природе, Родине; *проблемные ситуации (дети должны найти выход с помощью анализа, обобщения, сравнекния (могут сравниваться гербы разных стран, флаги; город – деревня; *игровые приёмы “ спрашиваю – отвечай”, “закрой глаза и представь”, “загляни в конверт”, “сложи из частенй” и др. * викторины; * использование поговорок, пословиц, малых форм белорусского фольклора; *прослушивание музыкальных произведений; *творческие задания: “нарисуй, что представил”, “придумай сам”, “ укрась ...”; *использование различных средств воздействия на настроение, эмоцинональное настроение детей во время совместной деятельности (слушание музыки, чтение стихов и т.д.); * домашние задания : “Спроси у бабушки”, “Сходи на экскурсию”, “Прочитай и выучи”; *тайное сообщение о теме следующего занятия заинтересует детей, будет способствовать желанию продолжить деятельность; Интересными будут занятия в форме игровых поучительных ситуаций, котрые “ перевоплотят” детей в учителей, дадут возможность каждому ребенку больше раскрыться, активизировать речь, показат ь свои знания. Форма путешествия, с использованием рюкзаков, биноклей, фотоаппаратов, вдохновит на изображение темы занятия в рисовании, лепке, аппликации, тем самым сделает деятельность интегрированной ( “Путешествие с аистом по родной Белоруссии”, “Птицы поют, к Весне в гости зовут”). Можно использовать мультимидийную презентацию: “Звуки родной природы”, “Белорусь - синеокая” и др. это сделает процесс ознакомления ещё бодее интересным и увлекательным. Кроме специальных занятий, целесообразно проводить тематические вечера, викторины, совместные с родителями праздники, целевые прогулки, беседы. Дети вместе с родителями могут сделать рукописные альбомы “Белорусские народные загадки” с детскими рисунками, фотоальбом “Наш город”, выполнить творческие задания “Сложи рассказ про улицу, памятник”. Все это даст возможность решать задачи развития белорусской речи, раскрыть творческие возможности ребенка, сформировать интерес к народному творчеству, в игровой форме приобщить детей к национальной культуре. Следует также вести работу с родителями. Формы и методы организации взаимодействия с родителями могут быть следующими: наглядные, словесные, коллективныеми индивидуальные. Наглядные формы: Оформление папок-передвижек на тему “Детский бел. фольклор”; “Как наши предки гостей угощали”. Оформление выставок литературы по теме; Список литературы для чтения детям; Словесные формы: *консультации “Воспитываем маленького гражданина” и др. *выступления на родительских собраниях; Коллективные формы: Проведение совместных мероприятий в “Семейной гостинной”; “Празднуем Каляды вместе с родителями”; *”Земля на ладони” (художественно-познавательная викторина для родителей и детей старшей группы); “Ярмарка здоровья” (спортивно-фольклорный праздник с участием детей и родителей старшей группы); Участие родителей в творческих конкурсах “Белорусь – моя родина”, “Родовое дерево”, “Белорусская национальная кухня”; Совместные с родителями мероприятия обеспечят повышенное внимание родителей к использованиюсредств устного народного творчества ( игр, песенок, загадок) в воспитании детей, помогут установить прочныеусловия дляэффективного взаимодействия.

6.Методические рекомендации по организации работы с белорусской народной сказкой. Ранний возраст: 1 этап – сказка рассказывается на память воспитателем индивидуально или подгруппе детей. 2 этап – подготовительный. Здесь используются разнообразные виды игр, упражнения, задания, литературный и песенный материал. Другими словами, детей подготавливают к восприятию сказки. 3 этап – проведение сюжетно-тематического занятия на основе бел. сказки. Занятие проводится по подгруппам. В первой части занятия даются упражнения, игры, задания на пробуждение интереса к познанию нового, концентрацию внимания. Используются игрушки, предметы, оборудование в соответствии с содержанием сказки, создаются условия для деятельности различных анализаторов. Основная часть занятия включает непосредственную работу над сказкой. При рассказывании обязательным элементом должна быть наглядность, т.к. у детей в этом возрасте наглядно-образное мышление. В заключительной части занятия подводится итог. Используются вопаросы ( от двух – до пяти). Средняя группа: Здесь необходимо предусмотреть виды деятельности, необходимые для развития самостоятельной речевой деятельности. Для этого могут быть использованы различные варианты: прослушивание грамзаписи, инсценировка отрывков сказки, игры-драматизации, рассматривание картинок и иллюстраций, организация игр по мотивам сказки. Детям, которые легко и быстро усвоили материал, необходимо предложить более сложную работу или дать дополнительные задания. Старшая группа: Значительно усложняется содержание работы по ознакомлению с бел. сказкой, т.к. с расширением объёма знаний меняется и характер речевой деятельности детей этого возраста. Рекомендуется проводить специальные беседы о ранее прочитанных сказках, во время которых задаются вопросы, предлагается предположить реплики героев сказки, их поступки. Очень важно давать большую самостоятельность детям как в выборе игры, так и в творческом решении её задач: личные оригинальные смелые решения, желание свободно выражать своё отношение к окружающему. Представления детей должны быть направленны на поиск и создание нового, тем самым дети защищают свою индивидуальность. Практическое задание: по командам составить конспекты занятий по ознакомлению детей с бел. нар. сказкой - 5 минут (во время работы звучит легкая бел. мелодия). 7. Белорусские народные игры. Подвижные игры создают атмосферу радости и поэтому делают более эффективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Белорусские народные игры – одно из самых древних средств воспитания, они передаются из поколения в поколение и тесно связаны с окружающей действительностью, бытом и трудовой деятельностью людей, раскрывают характер, обычаи и традиции белорусов. Как правило бел. нар. игры – подвижные. Вначале бел. нар. игры зародились как культовый обряд. Потом, со временем они стали как вид развлечений, но при этом сохранили своё основное направление – это общая физическая подготовка, совершенствование функций организма, воспитание морально-волевых и творческих способностей. Практическая часть: каждой команде презентовать бел. нар. игру (провести с участниками другой команды). Дидактическая игра “Беларуская хата” Дидактическая задача: знакомить с убранством крестьянской избы. Активизировать словарь (лучина, лапти, ухват, кадка, прялка, люлька, ручник и др.) Материал: На лист бумаги наклеена картинка “Убранство крестьянской избы”, из которой вырезаны в форме геометрических фигур изображения лучины, лаптей, люльки, ухвата с горшком, корзины, кадки с тестом, прялки и т.д. Эти элементы картинки с обратной стороны окрашены в разный цвет и помещены в прозрачный карман, расположенный в нижней части страницы (на картинке они изображены справа от кармана). Правила: В игре участвуют один- два ребенка. Воспитатель предлагает наложить вырезанные элементы картинки на геометрические фигуры в соответствии с их формой и цветом. Затем элементы необходимо разместить в определенном месте картинки. Дети объясняют, где в хате должны находиться эти предметы, и описывают картинку (составляют рассказ). Рефлексия: упражнение “Карусель”. Все участники встают в круг, положив руки на плечи соседей. Под тихую музыку начинают двигаться направо, пока ведущий не скажет “Стоп!” Ведущий задает вопрос: 1.Вы узнали что-нибудь новое, полезное для себя на сегодняшнем занятии? - все по-очереди или выборочно отвечают. Затем движутся аналигично влево и останавливаются на команду ведущего “Стоп!” Что вы из сегодняшнего материала будете использовать в практике работы? 9.Релаксация «Гроздь винограда». Ведущий: - “Сегодня мне захотелось принести на нашу встречу виноград (Предъявляется красивая гроздь крупного винограда на золотой тарелочке). Виноград символ благополучия, богатства, он заключает в себе солнечное тепло, и эту солнечную энергию мы получаем от ягод. Но если внимательно посмотреть на эту гроздь, то можно заметить, что каждая ягода индивидуальна, не похожа на другие. Я предлагаю вам, передавая виноград, рассмотреть ягоды и прежде чем съесть одну, постараться охарактеризовать понравившуюся вам ягодку, что она может вам дать”. Реплики участников: “ Эта ягода очень сочная, и я думаю, что это солнечный сок, и он такой же теплый, как солнце и придаст мне положительной энергии”. Финальная формула ведущего: “Итак, мы смогли попробовать “кусочек солнца”, но вы обратили внимание, что одинаковых ягод не было – каждая ягода отличалась от других своими свойствами, характеристиками, каждая ягодка индивидуальна, но посмотрите – все вместе ягоды составляют единую гроздь и сила этого единства в индивидуальности каждого”.

 

Патриотическое

воспитание детей старшего дошкольного возраста в семье

(рекомендации для родителей)

Как у маленького деревца, поднявшегося над землей,

заботливый садовник укрепляет корень, от мощности

которого зависит жизнь растения на протяжении

нескольких десятилетий, так учитель должен

заботиться о воспитании у своих детей чувства

безграничной любви к Родине.

В.А. Сухомлинский

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов определял патриотизм как «...преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу».

Г. Бакланов писал, что это «...не доблесть, не профессия, а естественное

человеческое чувство». В последнее время появился термин «новый патриотизм», который включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям.

Основы патриотизма начинают закладываться, прежде всего, в ближайшем окружении ребёнка, а точнее – в семье.У мальчиков с детства необходимо формировать представления о необходимости всегда становиться на сторону слабых, не давать их в обиду, оказывать помощь. Мальчик должен понимать, что он мужчина, что настоящие мужчины берут на себя самую трудную и тяжёлую работу, и для этого они должны с детства готовиться к этому, закаляться, заниматься спортом.

Родители должны формировать у своих детей положительный опыт «решения конфликтов» (уметь договориться, уступить, прийти к соглашению без «кулаков» и т.д.).

В характере девочек нужно формировать представления о том, что значит сохранять мирные, доброжелательные отношения между близкими, утешать и заботиться о них.

Уже в дошкольном возрасте ребёнок должен знать также, в какой стране он живёт, чем она отличается от других стран. Нужно как можно больше рассказывать детям о городе, в котором они живут; воспитывать чувство гордости за свой город. Приучать детей бережно относиться к тому, что создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в своем дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду.

Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических чувств. Это беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы и детский фольклор региона, в котором ребёнок живет, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания и, конечно, личный пример родителей.

Через изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и уважение к родной земле. Важная роль здесь принадлежит сказкам, которые передаются от поколения к поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи и трудолюбию. Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. Ребёнок должен иметь понятие о государственных и народных праздниках, активно принимать в них участие. Также стоит познакомить детей с культурой, обычаями и традициями других народов, сформировать к ним толерантное отношение.

Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она определяется бережным отношением к ней, выражается в элементарной заботе о животных, в доступном труде по выращиванию растений. Большое значение имеют прогулки в лес, на реку, в поле. Они дают возможность познакомить детей с некоторыми правилами бережного отношения к природе. При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на её красоту и

разнообразие, на её особенности. Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны.

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребёнка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням.

Быть патриотом своей страны – значит принимать близко к сердцу её интересы, заботы, горести и радости, чувствовать себя ответственным за все то, что в ней происходит. Отношение к родине, её культуре, истории, языку передается от родителей к детям.

 • Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него –родного дома, улицы, где он живет, детского сада.
 • Обращайте внимание ребенка на красоту родного города.
 • Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого объекта.
 • Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда.
 • Вместе с ребёнком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора.
 • Расширяйте собственный кругозор.
 • Учите ребёнка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.
 • Читайте ему книги о родине, её героях, о традициях, культуре своего народа.
 • Поощряйте ребёнка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в общественных местах.
 • Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином, не говорите дурно о стране, в которой живёте.
 • Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, из которых они вышли с честью
 • Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами своей Родины.
 • Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности.
 • Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребёнок.
 • Когда вы общаетесь со своим ребёнком, обсуждайте не только проблемы, но и отмечайте положительные моменты.
 • Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Это не твое дело!».
 • Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, прославивших страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества.
 • Не взращивайте в своём ребёнке равнодушие, оно обернется против вас самих.

 

Памятка для родителей

по патриотическому воспитанию дошкольников

 

 • Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него – родного дома, улицы, где он живёт, детского сада.
 • Обращайте внимание ребенка на красоту родного города.
 • Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого объекта.
 • Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их труда.
 • Вместе с ребёнком принимайте участие в труде по благоустройству и озеленению своего двора.
 • Расширяйте собственный кругозор.
 • Учите ребёнка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.
 • Читайте ему книги о родине, её героях, о традициях, культуре своего народа.
 • Поощряйте ребёнка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в общественных местах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей

по патриотическому воспитанию

 

 

 1. Какие слова выражают любовь к Родине? _______________________________________

 

 1. Затрагиваете ли Вы в беседах с ребёнком темы, связанные с патриотизмом? __________

 

 1. Как Вы приобщаете ребёнка к национальной культуре? ____________________________

 

 1. Считаете ли Вы важным обращать внимание ребёнка на то, к какой нации он принадлежит? _________________________________________________________________

 

 1. Как Вы акцентируете на этом внимание своего ребёнка? ___________________________

 

 1. Рассказываете ли Вы ребёнку о своих предках и корнях семьи? _____________________

 

 1. Устраиваете ли Вы совместные чаепития с детьми в семье? ________________________

 

 1. Какие национальные подвижные игры Вы знаете и используете в воспитании ребёнка? _____________________________________________________________________________

 

 1. Знаете ли Вы пословицы о Родине? ___ Назовите их ____________________________

_____________________________________________________________________________

 

 1. Назовите белорусскую символику? ________________________________________

 

 1. Знаете ли Вы, какие произведения, воспитывающие воспитывать патриотические чувства, можно прочитать детям? _____________________________________

 

 1. Как часто Вы читаете детям такие произведения? ________________________________

 

 1. Какие народные праздники Вы знаете? _________________________________________

 

 1. Нуждаетесь ли Вы в консультации по воспитанию патриотических чувств? _________

 

 1. Прививаете ли Вы любовь к Родине своему ребёнку? Да. Нет. Почему? _____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей

Патриотическое воспитание дошкольников

 

Первое чувство патриотизма. Доступно ли оно в дошкольном возрасте? Можно сказать, что да, дошкольнику доступны чувства любви к своей семье, родному краю, городу, родной природе. Это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе повседневного целенаправленного воспитания.

На современном этапе воспитание будущего гражданина, патриота своей страны становится очень актуальным и особенно трудным, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение.

Патриотическое воспитание ребёнка – это основа формирования будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в настоящее время очень сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные методы воздействия на ребёнка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Причём такие методы, которые не казались бы ребёнку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично наполняли его мировоззрение нравственным содержанием, раскрывали бы новые, ранее неизвестные или непонятные малышу стороны окружающей действительности.

Уже в дошкольном возрасте ребёнок должен знать, в какой стране он живёт, чем она отличается от других стран. Нужно как можно больше рассказывать детям о городе, в котором они живут; воспитывать чувство гордости за свой город. Приучать детей бережно относиться к тому, что создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в своем дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду.

Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических чувств. Это беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы и детский фольклор региона в котором он живет, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания и, конечно, личный пример родителей.

Через изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и уважение к родной земле. Важная роль здесь принадлежит сказкам, которые передаются от поколения к поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи и трудолюбию. Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. Также стоит познакомить их с культурой, обычаями и традициями других народов, сформировать к ним дружелюбное отношение.

Детям свойственны неустойчивость внимания, утомляемость и кратковременность интересов. Поэтому патриотическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает неоднократное обращение к определённым темам для формирования к ним стойкого интереса. Для раскрытия той или иной темы лучше всего использовать процесс игры. Например, детям очень интересно будет играть в «путешествия», во время которых они смогут узнать что-то новое о малой или большой Родине, других странах.

Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она определяется бережным отношением к ней, выражается в элементарной заботе о животных, в доступном труде по выращиванию растений. Большое значение имеют прогулки в лес, на реку, в поле. Они дают возможность познакомить детей с некоторыми правилами бережного отношения к природе. При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на её красоту и разнообразие, на её особенности. Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребёнка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны.

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребёнка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2024 08:19 - 12.02.2024 08:19

свернуть
Меню раздела